Kørekort for første gang

// Førstegangserhvervelse

Vigtig information, når du skal have kørekort for første gang

Når du skal have kørekort for første gang, skal du altid forbi din egen læge, og have lavet en lægeerklæring. 
Herudover, skal du også have lavet et pasfoto.
Er det dit første kørekort, skal du også have et Færdselsrelateret Førstehjælpsbevis á 8 timers varighed.
Er du under 18 år, når du påbegynder kørekortet, kræver det desuden en samtykkeerklæring.

Se videoen til højre, for nærmere forklaring.