Til kørelærer

Hjælpecenter til DrivePilot

FAQ – Her finder du videoer, som forklarer de væsentligste funktioner i DrivePilot.

Har du brug for yderligere support, kan du altid kontakte din DrivePilot-konsulent.

Vi udbygger løbende videosektionen med flere videoer, efterhånden som nye funktioner kommer til.

Kolonne #1

Her vises hvordan du bruger banekalenderen.